بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتقاء علمی اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ارتقاء علمی اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی


ارتقاء علمی اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

در پی برگزاری جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ هیات ممیزه دانشگاه گیلان، پرونده جناب آقای دکتر محسن اکبری عضو محترم  هیات علمی گروه مدیریت و جناب آقای دکتر حمید عبادالهی عضو محترم گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان مورد بررسی قرار گرفت و نامبرده گان طبق ضوابط از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.