بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارتقاء مرتبه علمی دکتر بهروز فتحی به مرتبه استادی

ارتقاء مرتبه علمی دکتر بهروز فتحی به مرتبه استادی


ارتقاء مرتبه علمی دکتر بهروز فتحی به مرتبه استادی

در جلسۀ چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ هیأت ممیزه دانشگاه گیلان، با ارتقاء مرتبه علمی دکتر بهروز فتحی، ریاست محترم دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان، به مرتبه استادی موافقت به عمل آمد. این ارتقاء شایسته را تبریک عرض نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان داریم.