بستن
FA EN

ارتقای مرتبه علمی دکتر میرزازاده به دانشیاری

ارتقای مرتبه علمی دکتر میرزازاده به دانشیاری


ارتقای مرتبه علمی دکتر میرزازاده به دانشیاری

در دهمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه که صبح  چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۶ در اتاق شورای حوزه ریاست برگزار شد با ارتقای مرتبه علمی دکتر محمد علی میرزازاده، عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان، از استادیاری به دانشیاری موافقت به عمل آمد.

 این ارتقای ارزشمند را به دکتر میرزازاده تبریک عرض می‌نماییم.

آدرس کوتاه :