بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه در مورد کارت تغذیه

اطلاعیه در مورد کارت تغذیه


اطلاعیه در مورد کارت تغذیه

تمامی دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان، جهت فعال نمودن کارت تغذیه، با در دست داشتن کارت دانشجویی به مسئول سایت دانشکده مراجعه نمایند.