بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


اعضای هیئت علمی

 

گروه مهندسی صنایع
 mjmoradi    
دکتر مجتبی مرادی دکترای ریاضی کاربردی دکتر سید امین بدری (مدیر گروه) دکترای مهندسی صنایع  

 

 amintahmasbi    
دکتر حمزه امین طهماسبی دکترای مهندسی صنایع دکتر احسان فلاحی آرزودار دکترای مهندسی صنایع  

 

گروه مهندسی عمران
Ebrahimnejad tbakhshpoori rezvani
 دکتر میلاد ابراهیم نژاد دکترای مهندسی عمران دکتر طاها بخشپوری دکترای مهندسی عمران دکتر رضا رضوانی توچاهی دکترای مهندسی ژئوتکنیک

 

nopic    
دکتر آرش رادمان دکترای مهندسی عمران دکترهادی احمدی (مدیر گروه) دکترای مهندسی عمران  

 

گروه مهندسی کامپیوتر و علوم مهندسی
 zayati  mmoghadam  mirzazadeh
دکتر زینب آیاتی دکترای ریاضی کاربردی دکتر محمد محمدپورمقدم دکترای شیمی فیزیک دکتر محمد علی میرزازاده دکترای ریاضی محض

 

hmohaddesd  Sharifzadeh  zahraadanesh
دکتر حامد محدث دیلمی دکترای مهندسی مکانیک  دکتر بهمن شریف زاده دکترای شیمی آلی دکتر زهرا دانش دکترای فیزیک

 

nsharifi  manvarifard  eftekhari
دکتر نوید شریفی دکترای هوافضا دکتر محمد کاظم انوری فرد دکترای مهندسی برق دکتر سید ابوذر افتخاری دکترای مهندسی مکانیک

 

 h_rouhi  
دکتر آرمین رحمتی دروازی دکترای مهندسی دریا   دکتر حسام روحی (مدیر گروه) دکترای مهندسی مکانیک دکتر احسان‌اله کوزه‌گر دکترای مهندسی کامپیوتر