بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعلام اسامی حائزین اکثریت آرای انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویی

اعلام اسامی حائزین اکثریت آرای انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویی


اعلام اسامی حائزین اکثریت آرای انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویی

انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان از ساعت ۱۱ صبح ۱۳۹۶/۲/۱۲ آغاز و تا ساعت ۵ عصر برگزار گردید. پس از اتمام ساعت انتخابات آرای ماخوذه تحت نظارت کمیته اجرایی انتخابات، شمارش و اسامی منتخبین که اکثریت نسبی آرای را به خود اختصاص دادند به شرح ذیل اعلام می‌گردد.