بستن
FA EN AR RU FR CHI

آغاز امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 92-93 دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

آغاز امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 92-93 دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان


آغاز امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 92-93 دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

 

 امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 92-23 دانشکده فنی ومهندسی شرق گیلان از تاریخ 93/0317 در چهار رشته تحصیلی مهندسی عمران،مهندسی صنایع،علوم مهندسی ومهندسی کامپیوتر

در دو نوبت صبح از ساعت 8/30 - 10  و  11 - 12/30  برگزار گردید.