بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتخاب جناب آقای دکتر بهروز فتحی به عنوان نایب رئیس انجمن سیستم‌های هوشمند ایران

انتخاب جناب آقای دکتر بهروز فتحی به عنوان نایب رئیس انجمن سیستم‌های هوشمند ایران


انتخاب جناب آقای دکتر بهروز فتحی به عنوان نایب رئیس انجمن سیستم‌های هوشمند ایران

آقای دکتر بهروز فتحی واجارگاه، عضو هیات علمی دانشگاه گیلان به مدت 2 سال به عنوان نایب رئیس انجمن سیستم‌های هوشمند ایران انتخاب شدند. لازم به ذکر است که معمولاً جلسه مجمع انجمن هر ماه یکبار در تهران در دفتر این انجمن برگزار می‌گردد. بر اساس پیگیری دکتر فتحی واجارگاه مقرر گردید که جلسه آتی انجمن در تاریخ 1394/12/13 در محل دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان برگزار شود. برنامه این جلسه برگزاری کارگاه، سخنرانی، راه اندازی دفتر انجمن سیستمهای هوشمند ایران و راه اندازی دبیرخانه دائمی کنفرانس محاسبات نرم و جلسه مجمع انجمن می‌باشد