بستن
FA EN

انتصاب آقای دکتر فتحی به‌ عنوان سرپرست معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه گیلان

انتصاب آقای دکتر فتحی به‌ عنوان سرپرست معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه گیلان


انتصاب آقای دکتر فتحی به‌ عنوان سرپرست معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه گیلان

طی حکمی از سوی دکتر فرید نجفی سرپرست دانشگاه گیلان، دکتر بهروز فتحی واجارگاه رئیس دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان به سمت سرپرست معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه گیلان منصوب شد.

انتصاب شایسته ایشان را صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیقات روزافزون ایشان را آرزومندیم.

آدرس کوتاه :