بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتصاب مدیران گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

انتصاب مدیران گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان


انتصاب مدیران گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر حامد محدث دیلمی به عنوان مدیر گروه های عمران و علوم مهندسی و دکتر مجتبی مرادی به عنوان مدیر گروه های کامپیوتر و صنایع دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان منصوب شدند. دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان برای جناب آقای دکتر حامد محدث دیلمی و جناب آقای دکتر مجتبی مرادی آرزوی توفیق روز افزون را از خداوند منان خواستار است.