بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتصاب مدیر جدید گروه های عمران و علوم مهندسی

انتصاب مدیر جدید گروه های عمران و علوم مهندسی


انتصاب مدیر جدید گروه های عمران و علوم مهندسی

دکتر میلاد ابراهیم نژاد با حکم ریاست دانشگاه، به مدت دو سال به سمت مدیریت گروه‌های عمران و علوم مهندسی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان منصوب گردیدند. شایان ذکر است پیش از ایشان دکتر حامد محدث دیلمی، این مسئولیت را عهده‌دار بودند که هم اکنون در سمت معاون دانشکده مشغول فعالیت هستند. ضمن تبریک به دکتر ابراهیم نژاد، برای دکتر محدث دیلمی آرزوی موفقیت می‏‌نماییم.

مدیریت، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده