بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب مدیر جدید گروه های مهندسی کامپیوتر و علوم مهندسی

انتصاب مدیر جدید گروه های مهندسی کامپیوتر و علوم مهندسی


انتصاب مدیر جدید گروه های مهندسی کامپیوتر و علوم مهندسی

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، دکتر حسام روحی به مدت دو سال به سمت مدیر گروه‌های مهندسی کامپیوتر و علوم مهندسی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان منصوب شد. برای دکتر روحی آرزوی موفقیت می‌نماییم.