بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتصاب مدیر جدید گروه های مهندسی کامپیوتر و مهندسی صنایع

انتصاب مدیر جدید گروه های مهندسی کامپیوتر و مهندسی صنایع


انتصاب مدیر جدید گروه های مهندسی کامپیوتر و مهندسی صنایع

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، دکتر سید امین بدری به مدت دو سال به سمت مدیر گروه‌های مهندسی کامپیوتر و مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان منصوب شد. شایان ذکر است پیش از این دکتر مجتبی مرادی مسئولیت گروه های مهندسی کامپیوتر و مهندسی صنایع این دانشکده را بر عهده داشت. ضمن تقدیر از زحمات دکتر مرادی، برای دکتر بدری آرزوی موفقیت می نماییم.