بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتصاب معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

انتصاب معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان


انتصاب معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

طی حکمی ازسوی سرپرست دانشگاه گیلان  آقای دکتر حسن اسدی گیلاکجانی عضو هیأت علمی گروه میکانیک به عنوان معاون آموزشی وپژوهشی دانشکده فنی ومهندسی شرق گیلان منصوب گردید وشایان ذکر است که از خدمات وتلاش های آقای دکتر سید مجتبی میرمیران در طی تصدی معاون آموزشی وپژوهشی دانشکده فنی ومهندسی شرق گیلان تقدیر شد.