بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتصاب معاون دانشکده

انتصاب معاون دانشکده


انتصاب معاون دانشکده

دکتر حامد محدث دیلمی با حکم ریاست دانشگاه، به عنوان "معاون دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان" منصوب گردیدند. انتصاب شایسته ایشان را صمیمانه تبریک عرض می‏‌نماییم.  

مدیریت، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده