بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین جشن دانش‌آموختگی دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

اولین جشن دانش‌آموختگی دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان


اولین جشن دانش‌آموختگی دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان