بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید دانشجویان از ماشین‌سازی میرنظام و شرکت تولیدی قطعات جلوبندی خوروی ایران- لاهیجان

بازدید دانشجویان از ماشین‌سازی میرنظام و شرکت تولیدی قطعات جلوبندی خوروی ایران- لاهیجان


بازدید دانشجویان از ماشین‌سازی میرنظام و شرکت تولیدی قطعات جلوبندی خوروی ایران- لاهیجان

به منظور افزایش آگاهی تخصصی دانشجویان رشته علوم مهندسی (مکانیک سیالات و برق مخابرات)، دانشجویان این رشته به همراهی جناب آقای دکتر شریف‌زاده و جناب آقای دکتر شریفی در روز دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 از «ماشین‌سازی میرنظام» و «شرکت تولیدی قطعات جلوبندی خودروی ایران- لاهیجان» بازدید نمودند.