بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید دانشجویان رشته علوم مهندسی از دو شرکت فرآوری و ساخت و گیلان سویا

بازدید دانشجویان رشته علوم مهندسی از دو شرکت فرآوری و ساخت و گیلان سویا


بازدید دانشجویان رشته علوم مهندسی از دو شرکت فرآوری و ساخت و گیلان سویا

بازدید دانشجویان رشته علوم مهندسی از دو شرکت فرآوری و ساخت و گیلان سویا، واقع در شهرک صنعتی رشت، با حضور دکتر شریفی و با تلاش انجمن علمی علوم مهندسی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان، برگزار شد. در ابتدا، دانشجویان از کارخانه فرآوری و ساخت بازدید نمودند. در این بازدید، دانشجویان با توضیحات ارائه شده توسط مهندس مقدم و دکتر شریفی از مراحل ساخت انواع کمک فنر آشنا شدند. در ادامه، بازدید از کارخانه گیلان سویا (اشی مشی) انجام شد که با توضیحات کاملی از طرف مهندسین کارخانه در مورد فرآیند انجام کار و همچنین تحلیل مهندسی ادوات و دستگاه‌های مکانیکی مورد استفاده در این کارخانه توسط دکتر شریفی همراه بود.   951218-02 951218-03 951218-04 951218-05