بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید دانشجویان مهندسی عمران از تصفیه‌خانه صنعتی و انسانی قطعات جلوبندی ایران

بازدید دانشجویان مهندسی عمران از تصفیه‌خانه صنعتی و انسانی قطعات جلوبندی ایران


بازدید دانشجویان مهندسی عمران از تصفیه‌خانه صنعتی و انسانی قطعات جلوبندی ایران

بازديد از تصفیه‌خانه صنعتی و انسانی کارخانه قطعات جلوبندی ایران با حضور جمعي از دانشجويان مهندسي عمران و با همراهي دكتر شریف‌زاده به عنوان استاد راهنماي بازديد، در روز شنبه مورخ 96/12/09 انجام پذيرفت.