بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید دانشجویان مهندسی عمران از مجموعه سازه‌های فولادی گیلان شرق - آذرمی

بازدید دانشجویان مهندسی عمران از مجموعه سازه‌های فولادی گیلان شرق - آذرمی


بازدید دانشجویان مهندسی عمران از مجموعه سازه‌های فولادی گیلان شرق - آذرمی

به منظور افزایش آگاهی تخصصی دانشجویان رشته مهندسی عمران، جمعی از دانشجویان این رشته به سرپرستی جناب آقای دکتر بخشپوری در روز یکشنبه 10 اردیبهشت 1396 از «مجموعه سازه‌های فولادی گیلان شرق - آذرمی» بازدید نمودند.