بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید علمی دانشجویان مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان از کارگاه ماشین ابزار

بازدید علمی دانشجویان مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان از کارگاه ماشین ابزار


بازدید علمی دانشجویان مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان از کارگاه ماشین ابزار

انجمن علمی گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان هدف از برگزاری بازدید از کارگاه ماشین ابزار را آشنایی با دستگاه های تراش-فرز-پرس و...در جهت درک بهتر مفاهیم درس روش های تولید دانسته است.