بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید نمایندگان محترم کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از دانشکده

بازدید نمایندگان محترم کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از دانشکده


بازدید نمایندگان محترم کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از دانشکده

نمایندگان محترم کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در قالب یک هیأت بلند مرتبه به همراه دکتر عباسی نماینده محترم شهرستان (و عضو محترم کمسیون) و فراماندار محترم جناب آقای مهندس جانبازی از دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان دیدن نمودند. در این بازدید ریاست محترم دانشکده و نماینده محترم شهرستان درخواست‌هایی نظیر مالکیت ساختمان آموزشی، تخصیص بودجه عمرانی جهت ساخت دانشکده در زمین‌های اهدایی و توجه به توسعه آموزش عالی (ارتقاء این دانشکده به یک مؤسسه آموزش عالی مستقل) و حمایت بیشتر را داشتند. ادامه پیگیری این درخواست‌ها به جلسه فردای آن روز نمایندگان محترم در استانداری گیلان با حضور آقای دکتر عباسی و جلسه شورای دانشگاه گیلان با حضور دکتر فتحی موکول شد.