بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری انتخابات شورای صنفی – رفاهی دانشجویان دانشگاه گیلان- دانشکده فنی ومهندسی شرق گیلان

برگزاری انتخابات شورای صنفی – رفاهی دانشجویان دانشگاه گیلان- دانشکده فنی ومهندسی شرق گیلان


برگزاری انتخابات شورای صنفی – رفاهی دانشجویان دانشگاه گیلان- دانشکده فنی ومهندسی شرق گیلان

برگزاری انتخابات شورای صنفی - رفاهی دانشجویان دانشگاه گیلان- دانشکده فنی ومهندسی شرق گیلان

 

انتخابات شورای صنفی - رفاهی دانشجویان دانشگاه گیلان از ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 93/02/30در دانشکده فنی ومهندسی شرق گیلان برگزار گردید. از آنجایی که این انتخابات برای اولین بار در این دانشکده برگزار شد، با استقبال خوب دانشجویان مواجه وهمزمان با سایر دانشکده های دانشگاه گیلان در عصر همان روز به اتمام رسید.
شایان ذکر است هدف از اجرای این انتخابات شورای صنفی - رفاهی دانشجویان برقراری وتقویت جو تفاهم و دوستی میان دانشجویان، ارتقا روحیه اعتماد به نفس و مشارکت در اداره امور و مسئولیت پذیری دانشجویان تشکیل می گردد.
امید است با توجه به اهداف پیش بینی شده برای شوراهای صنفی - رفاهی،گام های موثری در جهت تقویت حضور و مشارکت دانشجویان گرامی در ارائه خدمات صنفی - رفاهی به انان برداشته شود.