بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری کارگاه آموزشی سازه های ماکارانی

برگزاری کارگاه آموزشی سازه های ماکارانی


برگزاری کارگاه آموزشی سازه های ماکارانی

انجمن علمی عمران دانشکده فنی ومهندسی شرق گیلان هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را آشنایی دانشجویان با کاربردهای دروس دانشگاهی در کارهای اجرایی ومهندسی در(مقیاس کوچک) و همچنین ایجاد بستری مناسب برای تشکیل یک تیم منسجم جهت شرکت در مسابقات آتی سازه های ماکارانی در دانشگاه گیلان بیان نموداند