بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری کارگاه آموزشی فریم ورک کیوت ( انجمن علمی گروه کامپیوتر )

برگزاری کارگاه آموزشی فریم ورک کیوت ( انجمن علمی گروه کامپیوتر )


برگزاری کارگاه آموزشی فریم ورک کیوت ( انجمن علمی گروه کامپیوتر )

کارگاه آموزشی فریم ورک کیوت توسط گروه انجمن علمی کامپیوتر دانشکده فنی شرق گیلان برگزار گردید، هدف از برگزاری این گارگاه آشنایی دانشجویان با ساختار کلی فریم ورک ، برنامه سازی GUI در زبان سی پلاس پلاس ، کار با شبکه و دیتابیس به وسیله کیوت و همچنین در پایان ساخت یک برنامه مدیریت دانلود به وسیله این ابزار نام برد.