بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری کارگاه آموزشی هفته پژوهش(چگونگی درست فکر کردن)

برگزاری کارگاه آموزشی هفته پژوهش(چگونگی درست فکر کردن)


برگزاری کارگاه آموزشی هفته پژوهش(چگونگی درست فکر کردن)

 

 برگزاری کارگاه آموزشی جگونه درست فکر کردن

سرفصل های کارگاه آموزشی شامل: تعریف ومراحل فکرکردن ، اساس وفلسفه فکر ، 12 فرمول برای درست فکرکردن ،  فرمول خلاقیت ، ویژگی افراد خلاق ، موانع فردی خلاقیت ، توسعه برای رشد خلاقیت ، ابتکار ، نوآوری ، کار آفرینی ، چگونگی فکر و ایده یابی و........

 - برگزاری نمایشگاه جانبی از دستاوردهای علمی وپژوهشی.

 - پرسش وپاسخ به سوالات دانشجویان در طول برگزاری کارگاه و نمایشگاه جانبی.

 - مدرس آقای عادل رنجی: عضو انجمن بین المللی مخترعان آسیا در استان های شمال کشور ، عضو بنیاد ملی نخبگان ودارای 15 ثبت اختراع.