بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری کارگاه تقویت سواد اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی در محیط پایگاه‌های علمی

برگزاری کارگاه تقویت سواد اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی در محیط پایگاه‌های علمی


برگزاری کارگاه تقویت سواد اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی در محیط پایگاه‌های علمی

کارگاه تقویت سواد اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی در محیط پایگاه‌های علمی، سه‌شنبه مورخ ۹۶/۸/۹ در سالن اجتماعات دانشکده برگزار گردید.