بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری کارگاه پیشگیری از آسیب های روانی_اجتماعی

برگزاری کارگاه پیشگیری از آسیب های روانی_اجتماعی


برگزاری کارگاه پیشگیری از آسیب های روانی_اجتماعی

اولین کارگاه از مجموعه کارگاه‌های پیشگیری از آسیب‌های روانی – اجتماعی روز سه‌شنبه مورخ  ۲۳ آبان 1396 در دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان برای دو گروه آموزشی به صورت همزمان برگزار شد.

در این کارگاه که در دو قسمت تنظیم هیجانی و خطرات و عوارض مصرف مواد برگزار شد، آقایان دریای لعل و وحیدی به بیان مطالبی ذیل سرفصلهای مصوب پرداختند.

گفتنی ست این کارگاه‌ها که بر اساس مصوبه کمیته برنامه‌ریزی دانشگاه (برنامه بدیع و پیام) و طی همکاری مشترک مرکز مشاوره، گروه آموزش‌های آزاد و مدیریت آموزش دانشکده‌ها ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی سال تحصیلی جدید برنامه‌ریزی شده است، در سه دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان، هنر و معماری و منابع طبیعی به صورت آزمایشی برگزار خواهد شد. این کارگاه ها طی هشت ساعت (۴ ساعت نیمسال اول، ۴ ساعت نیمسال دوم ) و با سرفصل‌های آشنایی با هیجان و شیوه‌های مدیریت آن (تنظیم هیجانی)، پیشگیری از مصرف مواد و اعتیاد، مدیریت روابط عاطفی و اضطراب اجتماعی برگزار می‌گردد.