بستن
FA EN AR RU FR CHI

تخفیف دندانپزشک شهر چابکسر

تخفیف دندانپزشک شهر چابکسر


تخفیف دندانپزشک شهر چابکسر

جناب آقای دکتر پوسف پرنیان، دندانپزشک شهر چابکسر، طی نامه‌ای به ریاست دانشکده اعلام آمادگی نمودند که برای دانشجویان، کارکنان و خانواده‌های محترم ایشان، 40 تا 60 درصد تخفیف در نظرخواهند گرفت.       950923