بستن
FA EN AR RU FR CHI

تعطیلی فعالیت‌های آموزشی دانشگاه گیلان در روز یکشنبه ۱ اسفند ماه

تعطیلی فعالیت‌های آموزشی دانشگاه گیلان در روز یکشنبه ۱ اسفند ماه


تعطیلی فعالیت‌های آموزشی دانشگاه گیلان در روز یکشنبه ۱ اسفند ماه

با عنایت به وضعیت برفی موجود و نامساعد بودن شرایط تردد، کلیه فعالیت‌های آموزشی دانشگاه گیلان در روز یکشنبه، ۱ اسفند ماه، تعطیل است. همچنین فعالیت اداری دانشگاه تابع اعلام ستاد مدیریت بحران استان از طریق رسانه‌های عمومی است.   روابط عمومی دانشگاه گیلان