بستن
FA EN AR RU FR CHI

تقدیر از اساتید گروه مهندسی صنایع در روز بزرگداشت مقام استاد

تقدیر از اساتید گروه مهندسی صنایع در روز بزرگداشت مقام استاد


تقدیر از اساتید گروه مهندسی صنایع در روز بزرگداشت مقام استاد

دانشجویان صنایع ورودی 92 در حرکتی خودجوش، از جمعی از اساتید گروه مهندسی صنایع تقدیر به عمل آوردند. در این مراسم که در یک فضای صمیمانه برگزار شد، دانشجویان و اساتید به بیان خاطراتی از چهارسال گذشته پرداختند.