بستن
FA EN AR RU FR CHI

ثبت‌نام بازدید از نمایشگاه کتاب

ثبت‌نام بازدید از نمایشگاه کتاب


ثبت‌نام بازدید از نمایشگاه کتاب

زمان اعزام: خانم‌ها، پنج شنبه 96/2/14 و جمعه 96/2/15 و آقایان، جمعه 96/2/15 و شنبه 96/2/16 پیش‌بینی شده است. (زمان دقیق پس از ثبت‌نام اطلاع‌رسانی خواهد شد.)   هزینه ثبت نام: مبلغ 200000 ریال (معادل بیست هزار تومان) به شماره حساب 882910032 به نام درآمد اختصاصی دانشگاه گیلان؛ علاقمندان جهت ثبت نام به دفتر ریاست، جناب آقای بابایی، مراجعه نمایند (ارائه اصل فیش واریزی به نام دانشجو الزامی است).