بستن
FA EN AR RU FR CHI

حضور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه گیلان در دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

حضور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه گیلان در دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان


حضور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه گیلان در دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

اردوی فرهنگی و تفریحی دانشجویان غیرایرانی دانشگاه گیلان، در تاریخ پنج‌شنبه 26 فروردین 1394، برگزار گردید. در بخشی از این اردو، دانشجویان غیرایرانی از دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان بازدید نموده و مورد پذیرایی قرار گرفتند.   95-1-26-2