بستن
FA EN AR RU FR CHI

حضور مدیر محترم امور دانشجویی دانشگاه گیلان در دانشکده فنی و مهندسی شرق

حضور مدیر محترم امور دانشجویی دانشگاه گیلان در دانشکده فنی و مهندسی شرق


حضور مدیر محترم امور دانشجویی دانشگاه گیلان در دانشکده فنی و مهندسی شرق

دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان در روز یکشنبه مورخ 31 مرداد 95 میزبان مدیر محترم امور دانشجویی دانشگاه گیلان بود. در این بازدید سرزده، جناب آقای دکتر علیرضا فرحبخش از خوابگاه دانشجویی دانشکده بازدید نمودند.         950531_1 950531_2 950531_3