بستن
FA EN AR RU FR CHI

حضور مسئولان محترم دانشگاه گیلان در دانشکده فنی و مهندسی شرق

حضور مسئولان محترم دانشگاه گیلان در دانشکده فنی و مهندسی شرق


حضور مسئولان محترم دانشگاه گیلان در دانشکده فنی و مهندسی شرق

دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان در روز یکشنبه مورخ 30 خرداد 95 میزبان مسئولان محترم دانشگاه گیلان بود. در این بازدید سرزده، جناب آقای دکتر شیرینی (معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان)، جناب آقای دکتر باستی (معاون محترم دانشجویی دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر طاهری (رييس محترم گروه برنامه ريزی و گسترش آموزش عالي دانشگاه گیلان) و جناب آقای دکتر آقامعالی (مدیر محترم امور آموزشی دانشگاه گیلان) از محل امتحان دانشجویان بازدید نمودند.