بستن
FA EN AR RU FR CHI

حمایت پزشک عمومی شهر چابکسر

حمایت پزشک عمومی شهر چابکسر


حمایت پزشک عمومی شهر چابکسر

جناب آقای دکتر حسین اسدنیا پزشک عمومی شهر چابکسر، طی نامه‌ای به ریاست محترم دانشکده اعلام آمادگی نمودند که برای دانشجویان، کارکنان و خانواده‌های محترم ایشان تا 100% تخفیف ویژه در نظر خواهند گرفت.