بستن
FA EN AR RU FR CHI

درگذشت ناگهانی دانشجوی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

درگذشت ناگهانی دانشجوی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان


درگذشت ناگهانی دانشجوی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

در گذشت ناگهانی دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان، مرحوم مغفور شادروان کامیاب توکلی، در سانحه رانندگی مایه تأسف و تأثر دانشجویان، کارکنان، اساتید و مدیران این دانشکده گردید. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و غفران الهی و برای خانواده داغدیده، صبر جمیل مسئلت می نماییم.

مدیریت، اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان