بستن
FA EN AR RU FR CHI

دومین جشن دانش‌آموختگی دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

دومین جشن دانش‌آموختگی دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان


دومین جشن دانش‌آموختگی دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان