بستن
FA EN AR RU FR CHI

دیدار دانشجویان با مسئولین نیروی انتظامی شهرستان رودسر به مناسبت هفته نیروی انتظامی

دیدار دانشجویان با مسئولین نیروی انتظامی شهرستان رودسر به مناسبت هفته نیروی انتظامی


دیدار دانشجویان با مسئولین نیروی انتظامی شهرستان رودسر به مناسبت هفته نیروی انتظامی

 

 به منظور ارج گذاشتن به زحمات ارزنده کارکنان نیروی انتظامی شهرستان رودسر و بهره گیری از تجارب ارزنده آنها جمعی از دانشجویان دانشکده فنی ومهندسی شرق گیلان به همراه دکتر پور مقدم استاد راهنمای فرهنگی دانشجویان دانشکده با حضور در فرماندهی مرکزی شهرستان رودسر وبا بهره گیری از راهکارهای ارزنده پرسنل آزموده نیروی انتظامی شهرستان به صحبت و مشورت پرداختند، دراین دیدار بایدها ونبایدهایی که دانشجویان بایستی در جهت حفظ تحکیم ارزشهای فرهنگی مقام شامخ دانشجو رعایت کنند وپاسدار ارزشهای اسلامی باشند بررسی وتاکید گردید.