بستن
FA EN AR RU FR CHI

دیدار ریاست دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان با دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشجویی

دیدار ریاست دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان با دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشجویی


دیدار ریاست دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان با دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشجویی

به مناسبت روز دانشجو جناب آقای دکتر فتحی ریاست محترم دانشکده به همراه مدیر امور عمومی دانشکده نشست صمیمی با دانشجویان ساکن خوابگاه های دخترانه خورشید ، پسرانه گلشن و شهید مهر آبادی داشتند، در این نشست رئیس دانشکده با استقبال از پیشنهادات و نقطه نظرات ارئه شده از سوی دانشجویان در جریان مشکلات آنان قرار گرفت و خواستار پیگیری امور رفاهی و معیشتی آنان شد.