بستن
FA EN AR RU FR CHI

زمان بندی ثبت نام اینترنتی و حضوری دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی جدید ۱۳۹۵

زمان بندی ثبت نام اینترنتی و حضوری دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی جدید ۱۳۹۵


زمان بندی ثبت نام اینترنتی و حضوری دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی جدید ۱۳۹۵

ضمن عرض تبریک و خير مقدم  به پذيرفته شدگان  مقطع کارشناسی دانشگاه گيلان، به اطلاع می رساند فرایند ثبت نام در دومرحله اينترنتی و حضوری انجام خواهدشد که انجام هر دو  مرحله ثبت نام الزامی می باشد. اطلاعات تکمیلی را در خبر منتشر شده در سایت دانشگاه گیلان دنبال نمایید: زمان بندی ثبت نام اینترنتی و حضوری دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی جدید ۱۳۹۵