بستن
FA EN AR RU FR CHI

سخنرانی دکتر سید امین بدری در همایش شناخت و معرفی رشته های دانشگاهی

سخنرانی دکتر سید امین بدری در همایش شناخت و معرفی رشته های دانشگاهی


سخنرانی دکتر سید امین بدری در همایش شناخت و معرفی رشته های دانشگاهی

سخنرانر دکتر سید امین بدری عضو هیات علمی دانشکده فنی ومهندسی شرق گیلان در سومین همایش شناخت ومعرفی رشته های دانشگاهی در دانشگاه گیلان