بستن
FA EN AR RU FR CHI

شنبه ۳۰ بهمن ماه کلیه فعالیت‌های آموزشی دانشگاه تعطیل است

شنبه ۳۰ بهمن ماه کلیه فعالیت‌های آموزشی دانشگاه تعطیل است


شنبه ۳۰ بهمن ماه کلیه فعالیت‌های آموزشی دانشگاه تعطیل است

با عنایت به بارش برف و نامساعد بودن شرایط تردد، کلیه فعالیت‌های آموزشی دانشگاه گیلان فردا شنبه ۳۰ بهمن ماه تعطیل است همچنین فعالیت اداری دانشگاه تابع اعلام ستاد مدیریت بحران استان از طریق رسانه‌های عمومی است. در هر شرایطی، فردا مدیران اجرایی دانشگاه برای تسهیل شرایط برفی در دانشگاه حضور خواهند داشت.   روابط عمومی دانشگاه گیلان