بستن
FA EN AR RU FR CHI

عضویت دانشجوی دانشکده فنی ومهندسی شرق گیلان در تیم منتخب فوتبال دانشجویان دانشگاه گیلان

عضویت دانشجوی دانشکده فنی ومهندسی شرق گیلان در تیم منتخب فوتبال دانشجویان دانشگاه گیلان


عضویت دانشجوی دانشکده فنی ومهندسی شرق گیلان در تیم منتخب فوتبال دانشجویان دانشگاه گیلان

 

آقای رضا آقاجانی دانشجوی رشته علوم مهندسی، عضو تیم منتخب فوتبال دانشگاه گیلان،در مسابقات قهرمانی فوتبال دانشجویان پسر دانشگاه هاو موسسات آموزش عالی منطقه 2کشور به همراه تیم منتخب حایز مقام قهرمانی شد.
رئیس دانشکده فنی ومهندسی شرق گیلان ضمن عرض تبریک این موفقیت برای ایشان وتیم منتخب آرزوی توفیق روز افزون و سربلندی در تمامی عرصه های زندگی را نمودند.