بستن
FA EN AR RU FR CHI

عضویت دبیر انجمن علمی مهندسی صنایع دانشکده در شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی صنایع

عضویت دبیر انجمن علمی مهندسی صنایع دانشکده در شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی صنایع


عضویت دبیر انجمن علمی مهندسی صنایع دانشکده در شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی صنایع

مجمع تأسيسي اتحاديه انجمن‌هاي علمي دانشجويي مهندسي صنايع با حضور 32نفر از دبيران و نمايندگان انجمن‌هاي علمي دانشجويي مهندسي صنايع دانشگاه‌هاي سراسر كشور، در دانشگاه امیرکبیر برگزار گرديد. در این نشست آقای اميرحسين حسين زاده، دبیر انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه گیلان، به عنوان یکی از اعضای شورای مرکزی انتخاب گردید. این انتخاب شایسته را به ایشان و دانشجویان رشته مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان تبریک عرض می‌نماییم.   95100101 95100102 95100103