بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عضویت دبیر انجمن علمی مهندسی صنایع دانشکده در شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی صنایع کشور

عضویت دبیر انجمن علمی مهندسی صنایع دانشکده در شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی صنایع کشور


عضویت دبیر انجمن علمی مهندسی صنایع دانشکده در شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی صنایع کشور

دومین مجمع عمومی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی صنايع در روزهای ٢٦ و ٢٧ تیرماه سال 1397 ‌در سالن جلسات استاد شهريار دانشگاه تبريز و با حضور ۲۶ نفر از دبیران انجمن‌های علمی مهندسی صنایع برگزار گردید.
در پایان این نشست خانم شقایق ذوالفقاری، دبیر انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه گیلان، به عنوان یکی از اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی صنایع کشور و دبیر کمیته مستندسازی و آی‌تی انتخاب گردید.
.
.
.
🔹اعضاي اصلي شوراي مركزي:
✅ علی ولي زاده (دانشگاه صنعتی اميركبير)  - دبیر اتحاديه
✅ مجيد حسيني صباغ (دانشگاه سمنان)  - نائب دبیر اتحادیه و دبیر کمیته مالی
✅ محمد شيراني (دانشگاه يزد)  -  دبیر کمیته آموزش
✅ مائده احمدي (دانشگاه الزهرا)  - دبیر کمیته روابط عمومی
✅ سيد محمود هاشمي (دانشگاه خليج فارس بوشهر)  - دبیر کمیته ارتباط با صنعت
شقايق ذوالفقاري (دانشگاه گيلان)  - دبیر کمیته مستندسازی و آی تی
✅محسن نظري (دانشگاه شهيد باهنر كرمان)  - دبیر کمیته کارافرینی
.
🔹اعضاي علي البدل شورای مرکزی:
✅ اميرحسين حسيني ثاني (دانشگاه صنعتي قم)  - دبیر کمیته نشر و امور داخلی اتحادیه
✅ اميرحسين باباييان (دانشگاه فردوسی مشهد) - دبیر کمیته پژوهش
.
.
🔹بازرسان اتحادیه:
✅ اميرمحمد ملكي (دانشگاه صنعتی اميركبير) - بازرس اصلي
✅ محمدسعيد سلماني (دانشگاه خواجه نصيرالدین طوسی) - بازرس علي البدل
 .
.