بستن
FA EN AR RU FR

عضویت دبیر انجمن علمی مهندسی صنایع دانشکده در شورای مرکزی اتحادیه کشوری

عضویت دبیر انجمن علمی مهندسی صنایع دانشکده در شورای مرکزی اتحادیه کشوری


عضویت دبیر انجمن علمی مهندسی صنایع دانشکده در شورای مرکزی اتحادیه کشوری

سومین مجمع عمومی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی صنایع کشور، ۲۶ و  ۲۷ شهریورماه  ۱۳۹۸، ‌در دانشگاه ارومیه و با حضور دبیران انجمن‌های علمی مهندسی صنایع سراسر کشور برگزار گردید. 

در پایان این نشست خانم مریم اسماعیلی، دبیر انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه گیلان، به عنوان یکی از  اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی صنایع کشور انتخاب گردید.