بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذ دروس معارف اسلامی

قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذ دروس معارف اسلامی


قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذ دروس معارف اسلامی

هنگام اخذ دروس معارف اسلامی، به توضیحات مندرج در ستون آخر جدول «آشنایی با گرایش‌ها و عناوین دروس معارف اسلامی دانشگاه گیلان» توجه نمایید.