بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیر جدید گروه مهندسی کامپیوتر و علوم مهندسی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان منصوب شد

مدیر جدید گروه مهندسی کامپیوتر و علوم مهندسی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان منصوب شد


مدیر جدید گروه مهندسی کامپیوتر و علوم مهندسی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان منصوب شد

بنا به پیشنهاد رییس دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، دکتر محمدعلی میرزازاده به مدت دو سال به سمت مدیر گروه مهندسی کامپیوتر و علوم مهندسی دانشکده فنی و مهندسی شرق دانشگاه گیلان منصوب شد.

شایان ذکر است پیش از این دکتر حسام روحی مسئولیت این گروه را بر عهده داشت.

ضمن تقدیر از زحمات مدیر پیشین گروه مهندسی کامپیوتر و علوم مهندسی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان، برای مدیر جدید این گروه آرزوی موفقیت می نماییم.

آدرس کوتاه :