بستن
FA EN AR RU FR CHI

موفقیت دانشجوی مهندسی عمران دانشکده در آزمون کارشناسی ارشد

موفقیت دانشجوی مهندسی عمران دانشکده در آزمون کارشناسی ارشد


موفقیت دانشجوی مهندسی عمران دانشکده در آزمون کارشناسی ارشد

آقای محمد خزائی، دانشجوی مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان، در آزمون کارشناسی ارشد سال 1396 حائز رتبه 47 شدند. کسب این موفقیت را به ایشان تبریک عرض می‌نماییم.